FIRMA

Czym zajmuje się kierownik marketingu?

Czym zajmuje się kierownik marketingu

Kierownik marketingu jest niezbędną postacią w firmach, które zaczynają osiągać znaczne rozmiary.

Osoba zajmująca to stanowisko będzie odpowiedzialna za planowanie, organizowanie i zarządzanie wszystkimi działaniami i zasobami działu marketingu.

Jego lub jej zadaniem jest zapewnienie realizacji celów marketingowych firmy.

Jakie są role i obowiązki kierownika marketingu?

Najogólniej rzecz ujmując, kierownik marketingu to osoba, która stworzy plan marketingowy firmy oraz będzie kierować i prowadzić zespół odpowiedzialny za jego opracowanie.

Każda firma ma jednak swoją organizację i podział zadań, dlatego funkcje dyrektora marketingu nie będą takie same we wszystkich organizacjach.

Możemy znaleźć firmy, w których kierownik marketingu obejmuje wszystkie wymienione poniżej funkcje oraz takie, w których zajmuje się tylko niektórymi z nich.

1. Tworzenie strategii brandingowej

Wdrożenie i rozwój takich aspektów jak wartości marki, wizerunek marki i tożsamość marki to ich odpowiedzialność.

2. Monitorowanie działań marketingu cyfrowego i/lub tradycyjnego

Wszystkie działania, zarówno offline, jak i online, są monitorowane i mierzone przez menedżera ds. marketingu.

3. Koordynacja z zespołem sprzedaży

Kierownik marketingu jest ściśle związany z zespołem sprzedaży, aby zapewnić zespołowi marketingu materiały, treści i narzędzia, których potrzebuje, aby doświadczenie klienta było znacznie bardziej satysfakcjonujące.

4. Wsparcie dla zespołu

Przy wielu okazjach pomaga specjalistom w tym obszarze firmy, dostarczając materiały firmowe, takie jak biuletyny wewnętrzne, merchandising, biuletyny informacyjne itp.

Z tego powodu postać dyrektora marketingu jest bardzo ważna, jeśli chodzi o tworzenie silnej kultury korporacyjnej i wysokiego poczucia przynależności specjalistów do firmy.

5. Realizacja planu marketingowego

Jak wspomniano powyżej, jedną z głównych funkcji menedżera ds. marketingu jest określenie celów marketingowych, zaplanowanie budżetu dla tego obszaru organizacji, aby był on jak najbardziej efektywny oraz obsługa dostawców.

6. Identyfikacja potrzeb użytkowników

Musi również wnieść kreatywną i innowacyjną wizję, aby pomóc zespołowi produkcyjnemu w tworzeniu produktów, które zostaną dobrze przyjęte przez społeczeństwo.

W związku z tym trzeba mieć dobre zrozumienie trendów rynkowych i konkurencji, a także dobre zrozumienie zarówno zagrożeń, jak i szans biznesowych.

7. Nadzorowanie nowych platform

Powinien być aktywnie zaangażowany, gdy firma bada nowe drogi, takie jak rynek lub otwarcie sklepu internetowego.

Co sprawia, że ktoś jest profesjonalnym marketingowcem?

Postrzeganie dyrektora marketingu (lub jakiejkolwiek innej czołowej postaci w firmie) z klasycznej perspektywy jako autorytarnego menedżera jest już przestarzałe.

Coraz częściej bierze się pod uwagę dobrostan firmy i dobre relacje między zespołami.

Dlatego cechy, których firmy szukają u menedżera marketingu, nie są już takie same jak jeszcze kilka lat temu.

Empatia i bliskość

Nieelastyczny lider, który narzuca swoje pomysły i pracuje w swoim biurze bez kontaktu z resztą zespołu, to już przeszłość.

Empatia i zaufanie to wartości, które czynią firmę silną.

A których nie osiągnie się z osobą wyniosłą i zdystansowaną, ale z afektywnym i współpracującym liderem.

Takim, który potrafi zrozumieć tych, którzy z nim pracują i postawić się na ich miejscu.

Te cechy są ważne również w innych profesjach – http://radiogol.pl/ciekawostki/nowy-trener-nowe-nadzieje/

Dobra komunikacja

Dobra komunikacja jest kluczem do tego, by ludzie mogli dać z siebie wszystko i dobrze wykonywać swoją pracę.

Niezwykle istotne jest, aby menedżer marketingu umiał formułować własne opinie i asertywnie je komunikować.

Ale równie ważne jest, aby słuchał opinii innych, aby rozważyć wszystkie punkty widzenia.

Umiejętność rozwiązywania problemów

W obliczu problemu kluczowe jest, aby umiał myśleć na chłodno, aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie.

W tym sensie umiejętności negocjacyjne będą również dodatkowym punktem.

Ponieważ w ten sposób będzie on w stanie osiągnąć najlepszą alternatywę dla wszystkich stron.

Pokora

Kierownik marketingu musi przekazać zaufanie i pewność siebie swojemu zespołowi, ponieważ oni muszą zaufać jemu.

Nie oznacza to jednak, że powinien być postrzegany jako osoba idealna i bez skazy.

Dobry lider przyznaje się do swoich błędów i ograniczeń.

Jest to jedna z cnót, które najbardziej ceni się u profesjonalisty, który zajmie to stanowisko.

Ponieważ ludzie skromni mają stopy na ziemi i są w stanie tworzyć lepsze zespoły, a także lepsze strategie.

Umiejętność budowania zespołów

W końcu istotne jest, aby kierownik marketingu wiedział, jak wykryć umiejętności ludzi i odpowiednio zaproponować im stanowisko lub zajęcie.

Dobry zespół to taki, w którym każdy z jego członków pełni funkcję, którą lubi i w której jest najlepszy.

Tylko w ten sposób można osiągnąć zarówno dobre wyniki, jak i zadowolenie wszystkich członków.