• Portfel inwestycyjny - pojęcie i sposoby zarządzani
    INWESTOWANIE

    Portfel inwestycyjny – pojęcie i sposoby zarządzania

    Kiedy mówimy o inwestowaniu portfelowym, pierwsze co przychodzi nam na myśl to obraz Wall Street, giełdy, rozwrzeszczanych maklerów. W ramach tego artykułu wyjaśnimy, czym jest to pojęcie na poziomie zawodowym menedżera i inwestora. Czym zatem jest portfel inwestycyjny? Portfel inwestycyjny – koncepcja Przez inwestycję portfelową rozumie się lokowanie środków finansowych i pieniężnych w zakup papierów wartościowych, gdzie ma być osiągnięty zysk bez posiadania uprawnień kontrolnych nad działalnością emitenta. Innymi słowy, portfel inwestycyjny to połączenie aktywów finansowych (akcje i obligacje) i realnych inwestora (nieruchomości), które stanowią formę inwestycji. Podobnie jak jego poszczególne składniki, może być przedmiotem analizy statystycznej w zakresie oceny ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu i innych. Inwestycje portfelowe to wszystkie transakcje…